Biz kimiz

İşbu internet sitesinin (“Site”) yönetilmesinden ve Site yoluyla toplanan, işlenen kişisel verilerden sorumlu tüzel kişilik Pona Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir.  Gizlilik & Kişisel Veri Politikası boyunca PONA teknoloji’den bahsedilirken ”PONA”, ”Biz”, ”Bize” ve ”Bizim” gibi ifadeler kullanılabilir.

Web sitemizin adresi: https://www.pona.com.tr.

Kişisel verilerinizi toplama, kullanma ve/veya ifşa etme ve yönetme amacı ve şeklini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat olmak üzere sair mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına (“Veri Koruma Mevzuatı”) ve Pona Teknoloji’nin dahili global gizlilik standartları doğrultusunda belirliyoruz.

PONA; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliliğini oldukça ciddiye almaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi, hakkınızda hangi kişisel verileri toplayacağımız ve bunları nasıl kullanacağımızı belirtmektedir.

Zaman zaman bu Gizlilik Bildiriminde değişiklik yapabiliriz. Bu tarz bir değişiklik yapmamız gerektiğinde sizi bu konu hakkında bilgilendireceğiz.

PONA; Veri Koruma Mevzuatı çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda web adresinde (www.pona.com.tr / www.ponateknoloji.com) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Bu web sitesini kullanmayı kabul etmek, bir online form doldurmak veya bize bir e-posta göndermeniz gerekirse aşağıda verilenler gibi kişisel verilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz:

İsim
E-posta adresi
Adres
Telefon numarası
IP adresi

Bu tür bilgiler tarafınızca sağlanacak ve tarafımızca web sitesini yönetmek, talep ettiğiniz herhangi bir hizmete sizi kaydetmek ve gönderebileceğiniz herhangi bir soru veya bilgi taleplerine cevap vermek gibi Veri Koruma Mevzuatı uyarınca yasal olan faydalar için kullanılacaktır.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim formları

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfasımızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Kişisel verileriniz, diğer grup şirketlerine iletilebilir. Kişisel verilerinizi, ayrıca sitemin geliştirilmesi ve teknik destek amaçları için IT sağlayıcıları; sertifikasyonlar sürecinde denetçiler ve danışmanlar; yasal raporlama veya bir dava nedeniyle düzenleyici kurumlar, emniyet teşkilatı ve dava tarafları veya iş ortağı gibi belirli üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Kişisel verilerinizi yerel yasalar ve şirketin belge saklama politikasına uygun bir şekilde birkaç yıl saklayacaktır.

Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca PONA tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri gazete üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
6698 Sayılı Kanun kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Pona Teknoloji tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.

Bizden Bildirim Almaktan Vazgeçme

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında bilgi almayı tercih ettiyseniz ve bu tarz bilgileri almaktan vazgeçmek isterseniz, privacy@pona.com.tr  adresine bir e-posta göndererek talebinizi iletebilirsiniz. Tüm iletişimlerinizde: adınız, soyadınız (varsa), kayıt detaylarınızı açık bir şekilde belirtiniz.

Son güncelleme Ağustos 2019